Velkommen til Association Day

5. marts på Tivoli Congress Center, København 

 

Videnskabelige foreninger og selskaber

– fremtidssikring og succesfuld fundraising


Som bestyrelsesmedlem i en forening eller videnskabeligt selskab er udfordringerne og opgaverne af forskellig karaktér og størrelse.

Sidste års Association Day kastede lys over den økonomiske håndtering af foreningens eller selskabets midler, herunder regnskabspligt og momsspørgsmål, med interessante oplæg fra to revisorer. Ligeledes gav en ekspert i sociale medier gode råd om anvendelse af sociale medier i foreningsarbejdet, til stor interesse for deltagerne.

Folk i al almindelighed, bliver mere og mere kræsne i forhold til, hvilke organisationer og foreninger de vil være medlem af, og hvad de vil deltage i. Derfor har vi i år valgt at sætte fokus på, hvordan man kan drive en økonomisk sund og bæredygtigt organisation; hvordan man kan sikre medlemmerne en høj værdi af deres medlemskab, via udvikling og innovation af foreningen eller selskabet. Vi har derfor inviteret en ekspert i Association Management og en ekspert i fundraising til at komme.

Du og dine bestyrelseskollegaer inviteres til at diskutere med ligesindede fra andre videnskabelige selskaber og foreninger, og blive opdateret på ny viden fra eksperter, alt sammen med særligt fokus på de videnskabelige selskaber.

Arrangementet starter kl. 14:30 med registrering og forfriskninger, og fra kl. 15:00 er der oplæg og diskussion. Vi slutter ca. 17:30 med networking og en rundtur i Tivoli Congress Center, hvis man har lyst til det.

 

Velkommen

 

Trine Steffensen

Organisationskomiteen

 

 

Association Day er arrangeret af  MCI Copenhagen A/S og Arp-Hansen Hotel Group og stilet til bestyrelsesmedlemmer i videnskabelige selskaber.